ARAMA YAP

“İman bir nurdur. Allah onu kulunun gönlüne indirir. İmanın alameti; Allah’ı her şeyden ve canından çok sevmek ve Allah için sevmektir.” (Hadis-i Şerif)


“İman, Allah’a inanmak değil onu her şeyden, canından daha çok sevmektir, Allah’a âşık olmaktır. İslam, Allah’a bütün varlığınla teslim olmaktır. İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına ona âbd (kul) olmak, âşık olmaktır.” Muhammed Hüseyin (r.a.)Muhammed Hüseyin (r.a.) Hazretlerinin kendisine intisap eden dervişlerini eğittiği, nefislerini tezkiye ettiği dergâhında yapılan İman, İslam ve İhsan programı Diyar TV ekranlarından izleyicileriyle buluşuyor.


Allah’a imanı El Esmau’l Husna sohbetlerini yaparak talim ettiren Muhammed Hüseyin (r.a.) Hazretleri, sırasıyla; Meleklere, Kitaplara, Resullere, Ahirete ve Kadere imanın nasıl olması gerektiğini İman sohbetleriyle anlatıyor.
Muhammed Hüseyin (r.a.) Hazretleri, Resulullah (s.a.v.) Efendimizin ve sahabesinin iman ettiği gibi iman edilmesinin önemine dikkatleri çekiyor. Bu anlamda sohbetlerini vahiy ve sünnetin
Işığında yapıyor. Allah’ın ve Resulünün söylemediği ve onların sözlerine ters düşen her şeyin bid’at ve küfür olduğunun altını çiziyor.Allah’a teslim olmanın zanna ve hayale dayanmaması gerektiğini belirten Muhammed Hüseyin (r.a.) Hazretleri, Kelime-i Şehadeti, Namazı, Orucu, Haccı ve Zekâtı tüm hakikatleriyle İslam sohbetlerinde anlatıyor.Kelime-i Şehadetin hakikatinin; Allah’ın esmasına ve Resulullah’ın ahlakına şahit olmak olduğunu, namazın hakikatinin; Allah’ın huzuruna çıkmak olduğunu, orucun hakikatinin; Allah’a şükür olduğunu, haccın hakikatinin; telbiye ve zikir olduğunu ve zekâtın hakikatinin de; temizlenip tezkiye olmak olduğunu tüm hikmetleriyle anlatan Muhammed Hüseyin (r.a.) Hazretleri, nefisleri ıslah etmeye, gönülleri cennete çevirmeye davet ediyor.Allah’ı görüyormuşçasına bir kulluğun nasıl yapılacağını, her anda Allah’ın huzurunda olmanın bilincine nasıl varılabileceğinin anlatıldığı İhsan sohbetleri, sizleri huşu ve haşyetin merkezine doğru bir yolculuğa davet ediyor.Ayetler ve hadislerle İslam dininin üç ana merkezi olan; İmanın, İslamın ve İhsanın anlatıldığı İman İslam ve İhsan sohbetleri dinini en güzel şekilde öğrenmek isteyenler için bulunmaz bir hazinedir.